Kortverblijf


We beschikken over één kamer kortverblijf.

Het kortverblijf biedt een oplossing:

 • Voor ouderen met een tijdelijke verminderde zelfredzaamheid;
 • Voor crisisopvang;
 • Tijdens afwezigheid van de mantelzorger;
 • Voor herstel na ziekte/ziekenhuisopname;
 • In afwachting van een definitieve opname.

We beschikken niet over een wachtlijst voor het kortverblijf. Er kan wel een optie gevraagd worden voor een bepaalde periode ingeval een kortverblijfreservatie wordt geannuleerd. Men kan een kortverblijf telefonisch of via mail (ellen.degrande@gvo.be) aanvragen.

 

Ongeveer een maand voor de opnamedatum in het kortverblijf wordt er afgesproken met de familie voor de ondertekening van de verblijfsovereenkomsten en bijkomende uitleg over ons kortverblijf.

Onze gasten van het kortverblijf maken net zoals onze vaste bewoners gebruik van alle diensten en zorg die het WZC biedt.

U kan niet onbeperkt gebruik maken van kortverblijf. Per jaar heeft u recht op 90 dagen per centrum, waarvan maximum 60 dagen opeenvolgend.

Er wordt een dagprijs van 62,21 euro betaald voor huisvesting en verzorging in het kortverblijf (goedkeuring vanaf 03/07/2023).

Inbegrepen in de dagprijs:

 • Alle nutsvoorzieningen (water, elektriciteit, verwarming)
 • Verpleegkundige zorgen
 • Maaltijden, drank tijdens maaltijd
 • Water op de kamer
 • Dieetvoeding op doktersvoorschrift
 • Incontinentiemateriaal
 • Kamerbediening
 • Verzorgingsmateriaal
 • Gebruik van bedlinnen
 • Schoonmaak van de kamer

Niet inbegrepen in de dagprijs:

 • Kapper
 • Pedicure/manicure
 • Verbruik in cafetaria
 • Dokterskosten/tandartskosten
 • Medicatie
 • TV-abonnement (10€/maand)
 • Telefoonabonnement
 • Parking (2,50€/maand)
 • Medisch materiaal (vb. sonde)
 • Eigen verbruik bij uitstappen
 • Kiné-prestaties bij O-en A-zorgprofielen

 

De familie van de bewoner in het kortverblijf staat zelf in voor de was.

Eventuele supplementen worden aangerekend tegen kostprijs en worden duidelijk vermeld op de verblijfsnota, waar tevens de verantwoordingsstukken worden aan toegevoegd.

Een aantal mutualiteiten voorziet een gedeeltelijke terugbetaling van de verblijfskosten in kortverblijf. Hiervoor dient u voor opname contact op te nemen met uw ziekenfonds.